วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ตอบคำถามท้ายบทที่6 ข้อ7

ตอบคำถามท้ายบทที่6 ข้อ7  
7.ผังงานดังกล่าวจะเกิดความผิดพลาดในการทำงานเมื่อใด
ข้าพเจ้าคิดวิเคราะห์แล้วว่าตอบผู้ใช้ป้อนข้อมูลเป็นค่า-1ในครั้งแรก


อ้างอิงจาก หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้า213

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น