วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รู้จักกัน ด้วยชั่วโมงโค้ดของ พิชญานนฐ์ ม.5/4 เลขที่21


Certificate for Phitchayanon Photjanasit
นางสาว พิชญานนฐ์  พจนสิทธิ์ ม.5/4 เลขที่21
แผนการเรียนที่เรียน : วิทย์-คณิต (EIS)
แนวทางการศึกษาต่อ : นิติศาสตร์ มธ.
การประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : นำไปใช้ทางที่เหมาะสม และ ไม่เดือดร้อนคนอื่น และ สร้างรายได้ให้กับตัวเอง
คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น