วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

New Tecnology ^^

บริการตั๋วร่วมระบบขนส่งมวลชน (ตั๋วแมงมุม)
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตั๋วแมงมุม

 สนข. ได้กำหนดแผนงานเพื่อให้ระบบตั๋วร่วมสามารถใช้เดินทางในระบบรถโดยสารประจำทางของ  ขสมก. และระบบรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันในเดือนมิถุนายน 2560  และให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วมกับระบบทางพิเศษ และระบบเรือโดยสาร ในเดือนธันวาคม 2560 
ขณะเดียวกัน ระบบตั๋วร่วมยังออกแบบให้รองรับกับระบบการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ของรัฐบาล โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดแผนบูรณาการเข้ากับระบบจ่ายเงินสวัสดิการภาครัฐสำหรับพื้นที่ กทม. และปริมณฑล  ซึ่งจะเริ่มใช้ได้ในเดือนตุลาคม 2560
นอกจากนี้ ระบบรถไฟฟ้าสายใหม่ๆที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ ก็จะสามารถใช้ระบบตั๋วร่วมในการเดินทางในรถไฟฟ้าสายต่างๆเหล่านั้นได้ด้วย ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเชื่อมต่อทุกรูปแบบ ด้วย “บัตรแมงมุม” เพียงใบเดียวเท่านั้น


Public Transport Ticket (Spider Ticket)


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


    OTP has set up a plan for the joint ticket system to be used in the MRT system and the MRT system which is currently open in June 2017 and can be used together with the expressway system. And the passenger boat system. In December 2017

    At the same time, the joint ticketing system is also designed to accommodate social welfare payments and low income earners. Under the government's National e-Payment scheme, the Ministry of Finance has set a plan to integrate with the public sector payroll system in Bangkok and its suburbs, which will be available in October. 2017

   In addition, the new MRT system is under construction. When construction is completed and open. It will be possible to use the ticket system to travel in those lines as well. This will give people the convenience of connecting with all types of "spider cards" only one.!Q & A

Q : ตั๋วแมงมุมมีดีอย่างไร
A : ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเชื่อมต่อทุกรูปแบบด้วยตั๋วแมงมุมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น